Brorson, Hans Adolph JEsus hand er syndres ven,

Nr. 110.

JEsus hand er syndres ven,
Dette ord kand døde vække,
Og os aabne himmelen,
Naar os helvede vil skrekke,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

2. JEsus hand er syndres ven,
Derfor kom hand ned paa jorden,
O, den glæde! Frelseren
Selv et menniske er vorden,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

3. JEsus hand er syndres ven,
Som for alle syndre døde,
Derved lagde dievelen
Og hans gandske rige øde,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

4. JEsus hand er syndres ven,
Vil os fri fra synden giøre,
Straffen og forbandelsen
Skal os aldrig mere røre,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

5. JEsus hand er syndres ven,
Giør dem i sit blod saa rene,

*

- - -

* 323

At de kunde nu igien
Herlig sig med GUd forene.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

6. JEsus hand er syndres ven,
Giver dennem livets kræfter,
Naar de fast ved midleren,
JEsum, sig i troen hefter.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

7. JEsus hand er syndres ven!
Styrker dem, som sine lemmer,
At de i anfegtningen
Hielp og trøst og kraft fornemmer,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

8. JEsus hand er syndres ven,
Som sig bort fra naaden vendte,
Hen udi fordervelsen
Og forsetlig ondskab rendte,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

9. JEsus hand er syndres ven,
Vil de kun saa sandt forsage
Ret for alvor dievelen,
GUd vil gierne mod dem tage,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

10. JEsus hand er syndres ven,
Vil sig nu med magt forbarme,

*

- - -

* 324

Strekker ud mod synderen
Sine milde naadens arme.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

11. JEsus hand er syndres ven,
Veed saa søde ord at give,
Vil, at alle nu igien
Skal med GUd forsonet blive.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

12. JEsus hand er syndres ven,
Naar de syndens gift kand føle,
Hade overtrædelsen
Og de skidne lysters søle.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

13. JEsus hand er syndres ven,
Naar de deres armod kiende,
Sørge over synden, men
Hungrige til JEsum rende.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

14. JEsus hand er syndres ven,
Som ey derfor miste modet,
Naar hand nævner fristelsen,
Men vil gierne vove blodet,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

*

- - -

* 325

15. JEsus hand er syndres ven,
Vil man kun i trygheds taage
Ikke sove ind igien,
Men mod al forhindring vaage,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

16. JEsus hand er syndres ven,
Skiønt de snuble mellemstunder,
Søge de kun renselsen
I hans pine, død og vunder.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

17. JEsus hand er syndres ven,
Som ved verden ikke hænge,
Men alt meer sig dagligen
Ind i JEsu samfund trænge.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

18. JEsus hand er syndres ven,
Ingen synder da forsage,
Prøv kun ret omvendelsen,
JEsus lindrer vist din plage.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

19. JEsus hand er syndres ven,
Vilt du kun ey syndig blive,
Gak kun til Forløseren,
Hand skal snart din nød fordrive.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

*

- - -

* 326

20. JEsus hand er syndres ven,
Dog maa ingen syndens knegte
Trøstes med forsoningen,
Før de verdens lyst fornegte.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

21. JEsus hand er syndres ven,
Arme synder, lad dig sige,
Vend dig om alvorligen,
Du skal finde naadens rige.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

22. JEsus hand er syndres ven,
Ingen meer i synden dvæle,
Hør hvor raaber Frelseren:
Hid til mig I arme siele.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.

23. JEsus hand er syndres ven,
Hører det al verdens ender,
Falder ind til GUd igien,
Som udbreder sine hænder.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er syndres ven.