Brorson, Hans Adolph Op! hen op til fryd og glæde!

Nr. 123.

Op! hen op til fryd og glæde!
O mit hierte, siel og sind,
Ud, herud af sorgens sæde,
Træng dig til din JEsum ind,
Hand er din skat,
Bedre end du ønske kunde,
Vil dig verden intet unde,
Tag ham kun fat.

2. Fort, kun fort, lad troens vinge,
Som med ørne-flugt og fart,
Høyt, ja høyt til GUd sig svinge,
Ingen møye blive spart,
GUd er din skiold,
JEsus altid dig beskiermer,
I hvor hart end satan svermer,
Trods al hans vold.

* *

- - -

* * 364

3. Fast, saa fast som du kand holde,
Hold dig til din JEsu saar,
Der, ja der, paa disse volde
Sielen ret forskandset staaer,
Og allesteds
Takke kand sin GUd og smile
Ad al verdens stød og pile,
Kun vel til freds.

4. Ind, herind i naadens kammer,
Som ved Christum aaben staaer,
Klag! beklag for ham din jammer,
Siig ham, hvordan det dig gaaer,
Lad alt beroe
Paa din fromme GUd og Fader,
Som umuelig dig forlader;
Det skal du troe.

5. Høyt, saa høyt din aand kand stige,
Løft dig op fra verdens sind,
Sving dig ind i himmerige,
Træng i JEsu hierte ind,
Du skal endnu
Nærmer ind i hans forening,
Det er just dit korses meening,
Det troe kun du.

6. Op, hen op til frydens sale,
Hvor din JEsu throne staaer,
Alt at tænke og at tale
Om den deel, som ey forgaaer,
Al verden glem,
Som dog skal engang forsvinde,
Saa skal du hos JEsum finde
Et evigt hiem.

*

- - -

* 365