Brorson, Hans Adolph Nu har jeg fundet det jeg grunder

Nr. 120.

Mel. Hvo kun vor GUd vil lade raade.

Nu har jeg fundet det jeg grunder
Mit salighedens anker paa,
Den grund er JEsu død og vunder,
Hvor hun for verdens grundvold laae.
Det er en grund, der evig staaer,
Naar jord og himlen selv forgaaer.

2. Det er GUds naades lye og varme,
Som overstiger al forstand,
Det er hans naades aabne arme,
Som alle hielpe vil og kand,
Hans længsel efter alle staaer,
Skiønt mangen aldrig til ham gaaer.

*

- - -

* * 357

3. Vi skulde ey fordømte blive,
Derfor GUds Søn til verden kom,
Os saligheds forstand at give,
Og bære selv GUds vredes dom,
Og vækker os ved livets ord,
At sandse ret paa denne jord.

4. O afgrund! hvilken alle synder
Har slugt og dræbt ved JEsu død,
Og os kun alt til bedring skynder,
Saa skal vi finde naaden sød.
Her raaber JEsu blodig sveed:
Barmhiertighed, barmhiertighed.

5. Deri jeg mig vil trolig senke,
Og drukne al min nød og vee,
Og naar mig mine synder krænke,
Kun altid til GUds hierte see,
Der seer jeg i en afgrund ned
Af idel GUds barmhiertighed.

6. Skal jeg paa alting skade lide,
Som liv og siel fornøye kand,
Skal jeg af ingen glæde vide
Udi mit korses jammer-stand,
Og her slet ingen redning veed,
Dog har jeg GUds barmhiertighed.

7. Om det paa alle sider trykker,
Og ingen vil tilhaande gaae,
At derfor i saa mange stykker
Med jordens ting mig plage maae,

*

- - -

* 358

GUd har en dyb, en lang, en breed
Og himmel-høy barmhiertighed.

8. Er alt det beste, jeg udretter,
Kun fuld af ufuldkommenhed,
Og derfor dybere mig setter
I daglig bedrings aske ned,
Dog veed jeg: GUd er ikke vred,
Men øver kun barmhiertighed.

9. Saa lad det gaae, som ham behager,
Der af forbarmelse er fuld,
Jeg veed, hand giver eller tager,
Saa er hand naadig, troe og huld,
Lad ham mig føre op og ned,
Hans vey er alt barmhiertighed.

10. Ved denne grund jeg fast vil blive,
Saa længe jeg paa jorden gaaer,
Det vil jeg tænke, tale, drive,
Saa længe mig en aare slaaer,
Hist synger jeg i engle-chor:
Barmhiertighed! hvad est du stor.

*

- - -

* 359