Brorson, Hans Adolph Hvo vil mig anklage?

Nr. 127.

Mel. JEsu du min Glæde.

Hvo vil mig anklage?
Og for dommen drage
Hen paa Sinai?
Synden jeg bekiender,
Men til JEsum render,
Dermed er jeg fri.
Mød mig da
Paa Golgatha,
JEsus skal min sag antage,
Hvo vil mig anklage?

* *

- - -

* * 375

2. Hvo vil mig beskylde?
Syndens lægte bylde
Kradse op paa nye?
Hvad jeg mod min ville
Synder, forestille
Som en torden skye?
JEsus har
Giort sagen klar,
Og mig giver naadens fylde,
Hvo vil mig beskylde?

3. Hvo vil mig fordømme?
JEsu blode-strømme
Senker jeg mig i;
Gud for alle riger
Dømmer selv og siger:
Denne hand er fri;
Hand er toed
I JEsu blod,
Satan, synd og død maa rømme,
Hvo vil da fordømme?