Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Hans Adolph Brorsøns salmer og sange, der stadigt lever i det danske og norske folk, har længe været vanskeligt tilgængelige for offentligheden i en fyldestgørende udgave. Særligt føleligt er det, at P. A. Arlauds udgave fra 1867 i mange år har været udsolgt. 1937 tog forlagsboghandler O. Lohse sagen op ved en drøftelse med dr. theol. L. J. Koch, og herunder fremkom planen til en ny udgave. Kort efter døde imidlertid forlagsboghandleren, og først for 3 år siden blev planen genoptaget af forlaget, som fik dr. Kochs tilsagn om at ville besørge udgaven. Man enedes om at lade udgaven omfatte Brorsons samlede skrifter og søgte derefter samarbejde med Det danske sprog- og litteraturselskab.