Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

For den støtte, Carlsbergfondet har ydet til udgivelsen, fremsætter selskabet sin ærbødige tak, ligesom man gerne vil udtrykke sin taknemmelighed over for O. Lohses forlag, Eftf., uden hvis interesse for sagen udgivelsen ikke havde kunnet gennemføres.