Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

DA Brorson 1739 udgav sit hovedværk, »Troens rare Klenodie«, betegnede det ikke et frembrud af noget nyt, men snarere afslutningen på noget, der i en årrække havde været i gang.