Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Der forelå allerede fra hans hånd 190 salmer, som han havde udsendt i 12 mindre og større salmehefter, trykt i Tønder 1732-35. Det ry, han havde vundet som digter, gav sig ikke blot til kende derved, at utrykte salmer af ham blev udbredt i afskrifter, og at man i Flensborg uden hans vidende lod en del af dem trykke*), men frem for alt derved, at der i den kirkesalmebog, som Erich Pontoppidan udarbejdede 1736-40, blev optaget ikke færre end 92 salmer fra Tønderhefterne.