Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Så kom »Troens rare Klenodie«. Denne bog havde som sit første formål at få hele salmestoffet fra hefterne samlet. Men dette stof forelå ikke uordnet. Et blik på hefterne viser, at digteren tidligt har haft planen til det store salmeværk om troen. Det system, hvorefter »Troens rare Klenodie« er bygget op, møder vi allerede i hefterne. Salmestoffet til den første af dets 7 afdelinger findes i en række forskellige hefter; men de 3 næste afdelinger foreligger praktisk talt færdige i systemets opstilling. Der manglede så 3 afdelinger, og det andet formål måtte da blive at få dem med. Herpå har Brorson arbejdet i årene fra 1735 til 1739, og da værket var færdigt, var der til de 190 salmer fra hefterne føjet 67 nye. Til fuldførelsen af dette samlearbejde hentydes der vel i de to - også anden steds fra kendte**) - linier, som i 1739 blev sat på sidste side af »Troens rare Klenodie«: