Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Af mange Blade er nu dog
tilveyebragt saa stor en Bog.