Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Salmehefter fra Tønder.

Disse er her ordnet efter årstal og inden for samme år efter deres plads i systemet. De findes alle 12 i et samlingsbind på Universitetsbiblioteket, 5 af dem kun i dette.

A

Nogle Jule-Psalmer, GUD til Ære og Christne-Siæle, i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende

- - -

* * IX

Glædelige Jule-Fest Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H. A. B. Tundern, Hosz Clausz Kieszbug og findes hos hannem Tilkiøs 1732. Indhold: 7 julesalmer, 2 nytårssalmer, 1 påskesalme. (Tr. r. Kl. nr. 5-11, 18-19, 53). Brudte verslinier, 32 paginerede sider, oktav. Forrest i heftet står af trykt Kol. 3, 16-17. Universitetsbiblioteket, 2 ekspl.

I P. A. Arlaud, Hans Adolph Brorsons Psalmer og aandelige Sange, 1867, betegnet som D.

B

Nogle Advents-Psalmer, tillige med et Tillæg til de forhen udgifne Jule-Psalmer gud til ære og Hans Kircke til opmuntring sammenskrevne af H. A. B. Tundern Hosz Clausz Kieszbuy og findes hos hannem tilkiøbs 1733. Indhold: 4 adventssalmer, 2 julesalmer, 3 nytårssalmer, 2 helligtrekongerssalmer, 1 salme til Mariæ renselsesdag, 1 til Mariæ bebudelsesdag (Tr. r. Kl. nr. 1-4, 12-16, 20-22, 42). Brudte verslinier, 20 blade uden sidetal, oktav. Forrest i heftet står aftrykt Es. 62, 11-12. Universitetsbibl. Arlaud: E.

C

Nogle Paaske-Psalmer Gud til Ære og hans Kircke til opmuntring sammenskrevne af H. A. B. Tundern, Hosz Clausz Kieszbuy og findes hosz hannem til kiøbs. 1734. Indhold: 8 salmer (Tr. r. Kl. nr. 45-52). Brudte verslinier, 16 blade uden sidetal, sidste blad blankt, oktav. Universitetsbibl. Arlaud: F.

D

Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer, Gud til ære og hans Kircke til Opmuntring Verterede*) af H. A. B. Tundern, Hos Claus Kieszbuy og findes hos hannem Tilkiøbs 1734. Indhold: 4 himmelfartssalmer, 8 pinsesalmer (Tr. r. Kl. nr. 54-65). De 4 første med brudte verslinier, resten uden, 16 blade uden sidetal, sidste blad blankt, oktav. Universitetsbibl. Arlaud: G.

E

Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H. A. B. Tundern Hosz Clausz Kieszbuy og findes hosz hannem Tilkiøbs. 1734. Indhold: 6 salmer (Tr. r. Kl. nr. 71-76). Brudte verslinier, 12 blade uden sidetal, oktav. Forrest i heftet står aftrykt Ef. 2, 17-22. Kgl. Bibl. (defekt ekspl.) og Universitetsbibl. Arlaud: H.

- - -

* X

Ea

Hefte uden tiltelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under overskrifterne: Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (Tr. r. Kl. nr. 77-84). Indholdet danner fortsættelse af E. Brudte verslinier, 16 blade uden sidetal, oktav. Kgl. Bibl. (defekt ekspl.) og Universitetsibibl. Arlaud: A.

Eb

Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 7 salmer under overskrifterne: Om Guds Billede, og Menniskens Elendighed og Fordervelse, Om guds Venlighed og Kierlighed (Tr. r. Kl. nr. 85-91). Indholdet danner fortsættelse af Ea. Brudte verslinier, 16 blade uden sidetal, de sidste 3 sider blanke, oktav. Universitetsbibl. Arlaud: B.

Ec

Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 12 salmer under overskrifterne: Om JEsu Navne, Embeder og Staender, Om Guds Kald, Om Oplyysningen (Tr. r. Kl. nr. 92-103). Indholdet danner fortsættelse af Eb og har igen sin fortsættelse i H (Nogle Psalmer Om Troens Grund II). Brudte verslinier, 18 blade uden sidetal, oktav. Universitetsbibl. (2 ekspl.). Arlaud: C.

Hefterne E, Ea, Eb, Ec og H svarer i denne orden nøje til afsnittet »Troens Grund« i »Troens rare Klenodie«, og man må deraf slutte, at de 3 hefter uden titelblad er at betragte som tillæg til E. Typografisk ligner de E og de andre Kieszbuy-tryk fra 1733-34. Deres affattelsestid må da formentlig være mellem E, 1734, og H, 1735. Når L. R. Tuxen*) anser dem for at være de ældste af hefterne, skyldes det formentlig, at de i det ovenomtalte bind på Universitetsbiblioteket, hvori alle hefterne er indbundet, er sat foran de andre. At de her er anbragt på denne måde - langt fra E, - og at Ea og c findes i særlige små bind, viser for øvrigt, at de ikke ligefrem er at opfatte som dele af E, hvad der også fremgår af, at de alle begynder med arkbetegnelsen a eller A.

F

Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af H. A. B. Tryckt i Aar 1734 og findes til kiøbs hos Hans Christian Kiesbuy i Tunder. Indhold: 42 salmer (Tr. r. Kl. nr. 150-191). Brudte

- - -

* XI

verslinier, 63 blade uden sidetal, oktav. Forrest i heftet står af trykt Jak. 2,26. Universitetsbibl. Arlaud: I.

G

Nogle Paszions-Psalmer, Udgivne af H. A. B. (Det andet Oplag.) Nøjere igiennemseet og formeeret. Tønder, Trykt udi Vaysen-Huset, og paa dets Forlag, af Herman Henrich Rotmer. 1735. Første oplag kendes ikke. Indhold: 15 Brorsonske salmer (Tr. r. Kl. nr. 27-41) samt Tillæg af Tvende Psalmer Om Christi Død og Begravelse, sammenskrefne af T. H. (Tr. r. Kl. nr. 277-78).*) Brudte verslinier, 56 paginerede sider, oktav. Forrest i heftet står aftrykt Es. 53, 4-5; Lk. 18, 31-33. Kgl. Bibl. og Universitetsbibl. (2 ekspl.). Arlaud: K.

H

Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.) Udgivne af H. A. B. Tønder, Trykt udi Wæysenhuset, og paa dets forlag, af Herman Henrich Rotmer, 1735. Indhold: 24 salmer (Tr. r. Kl. nr. 105-128). Brudte verslinier, 92 paginerede sider, oktav. Forrest i heftet står aftrykt Joh. 3,3; Mk. 1, 15. Det kgl. Bibl. og Universitetsbibl. har hver et eksemplar, indbundet sammen med G, Det kgl. Bibl. endnu et og Universitetsbibl. et i bindet med alle hefterne. Skønt alle 4 eksemplarer øjensynlig er samme udgave, har det sidstnævnte på et par steder (i nr. 105, 18,5 og 107, 2,2) en fra de førstnævnte afvigende læsemåde; på disse steder er de førstnævnte betegnet som Ha, det sidstnævnte som Hb. Arlaud: L.

I

Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af H.A.B. Tønder, Trykt udi Væysenhuset og paa dets Forlag, af Herman Hinrich Rotmer, 1735. Indhold: 33 salmer (Tr. r. Kl. nr. 192-223, 104). Brudte verslinier, 56 blade uden sidetal. Forrest i heftet står aftrykt 1. Joh. 5,4 (angivet som 5,5). Kgl. Bibl. og Universitetsbibl. Arlaud: M.

- - -

* XII