Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

I fromme skal lide,
Men derhos dog vide,
Hand redder af trængseler...