Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O hvem dog først ret var kommen
Ind til Gud i kierlighed,