Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

15. Fryd dig! du JEsu bruud,
Og gak fra verden ud,
I verdens lyst at hvege,
Med dukke-tøy at lege,
Din stand det ey kand lide,
Set verden reent til side.