Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Mit hierte altid vanker

Det er ey fremmed bolig,
Du har det selv jo kiøbt,
Saa skal du blive trolig
Udi mit hierte svøbt.