Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Her kommer dine arme smaa

5. Men, JEsu, ach! hvor gaaer det til,
At dog saa faae betænke vil
Den synderlige kierlighed,
Der drog dig til vor jammer ned.