Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

Mit arme hierte kand og maa
Saa mild en JEsus ey forsmaae.
Halleluja.