Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Da nu det gamle aar forsvinder,

Mel. Hvo kun sin Gud vil lade raade.