Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu det gamle aar gik hen,

8. O! det underlige noor,
Hvo det ret kand skue,
Da undrykkes man i stor
Kierlighedens lue,
For ham maa det gamle flye,
Alle ting giør JEsus nye.