Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Lad dit rige allevegne

8. HErrens frygt behiertet giøre
Kongens magt til lands og vands!
GUds frimodighed dem føre
An mod fiende-sverdets glands!