Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

16. Lad mig din pines frugter stedse nyde,
Lad denne kilde paa mit hierte flyde,
At jeg mig ved din pines purpur-klæde
Stedse kand glæde.