Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! min kierlighed og glæde,

2. Kierlighed, som saa forfærdet
Udi urte-gaarden stod,
Var dog udi sindet hærdet
Til at lide indtil blod.