Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! min kierlighed og glæde,

- - -