Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! verden kom at skue

Mel. Nu hviler Mark og Enge etc.