Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vær velsignet, naade-throne,

- - -