Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

9. Dog stode de
Og kunde lee
Ad alle JEsu smerter;
Stene kunde mere see,
End de haarde hierter.