Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

15. Mit hierte tag
Guds pines sag
Til grundig eftertanke;
Lad dit sind hans korses dag
Daglig giennemvanke.