Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hosianna, livets ord,

2. Den som Gud har talet om
Strax, da synde-faldet kom,
Meldes an ved engle-mund
I en himmel-salig stund.