Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hosianna, livets ord,

11. Helligste Tre-enighed,
Vores mund og hierte veed
Aldrig nok at takke dig,
Tag til takke naadelig.