Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom Hellig Aand, kom hierte-mild,

9. Du livets strøm klar som cristal,
Der fylder himlens fryde-sal,
Jerusalems de høye stræder
Med hele strømme fuld af glæder,
Hvo dig kand faae, har ingen nød,
Hvo dig ey faaer, er meer end død.