Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

10. Du est mit slot og hinderhold,
Min faste borg og hytte,
Hvorfra mig ingen fiendevold
Kand nøde til at flytte:
O lad mig blive kun i dig,