Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

Saa skal du nok beholde mig,
Og troligen beskytte.