Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

2. Du ene varst og est og bliver
Den arme verdens rige trøst,
Det vidnesbyrd enhver dig giver,
Som kiender dig, vor øyens lyst,