Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

6. Oplad og giennemboer mit øre,
Blant dine tienere at staae,
Som u-ophørlig gierne giøre,
Hvad du ved ordet peger paa,
Ey andet mig at foretage,
End hvad min HErre kand behage.