Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

Ach lad din Aand og store styrke
Mig give kraft og kæmpe-been,
Ret frem og stærke trin at giøre,
Som aldrig lade sig forføre.