Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

9. Død er min siel til alt det gode,
Slet intet veed og mindre kand,
O lad din kraft den skade bode,
Giv saadan ville og forstand,
At jeg et dydigt træ maa være,
Som dig utallig frugt kand bære.