Holger Frederik Rørdam, 1830-1913 Uddrag fra Breve fra Jacob Langebek

Selskabets Stiftelse.Den 8. Januar 1745
Ved
Holger Fr. RØrdam.