Langebek, Jacob BREV TIL: Du Wahl, Johan Soloman FRA: Langebek, Jacob (1760-07-21)

21. Juli 1760.
[TIL JOHAN SALOMON DU WAHL.]

Efter Hans Kongl. Maists. allernaadigste Befaling er mig i dag af Hr. Kunstkammer Forvalter Durval 1 udleveret af det Kongl. Kunstkammer det Stykke, som forestiller den Kongl. Souverainitets Hyldings-Act, hvilket ieg, saa snart det til Hans Kongl. Maists. Tieneste er brugt, gandske uskadt skal tilbagelevere.

Kiøbenhavn d. 21. Julii 1760.

I. Langebek.

Beviset er ved Stykkets Tilbagelevering kasseret (revet halvt over) og tilbageleveret Langebek.