Langebek, Jacob BREV TIL: Gram, Hans FRA: Langebek, Jacob (1738-02-07)

Februar 1738.
TIL HANS GRAM.

[Om dette Brev, som ikke er fundet, siger J. Møller i Nye Danske Magazin IV, 4: „Det ældste Brev, jeg har seet. fra Langebek til Gram, er dateret Kraagerup den 7de Februar 1738, og viser, at den unge Historiker alt dengang var kjendt og yndet ogsaa af den berømte Philolog Frederik Rostgaard, sikkert ved Grams Anbefaling. Langebek opholdt sig denne Vinter en rum Tid paa Kraagerup, for at ordne Rostgaards betydelige Bogsamling og forfatte Catalog derover 1. Han kalder s. 3i dette Brev Gram sin eneste Forfremmer, og beder ham ved sin Tilbagekomst ei at være for skaansom, men kan paalægge ham meget Arbeide, for at han kunde faa Leilighed til at aftjene noget af sin store Gjeld.“]