Langebek, Jacob BREV TIL: Hiemstierne, Henrik FRA: Langebek, Jacob (1775-03-11)

11. Marts 1775.
TIL HENRIK HIELMSTIERNE.

P. M.

Ieg holder for, at Deichmans piecer kan fortiene at indføres i Societetets 2 Skrifter. Formodentlig seer han dem og hellere der anbragt, end at give dem til det Typographiske Selskab 3, med mindre det var et heelt og sammenhængende Verk.

Det Forslag om correspondenter i Provincerne synes mig har været i ventilation tilforn; det kunde kanskee have sin Nytte, og da kunde Assessor Essendrup 4 blive en nyttig Mand, men om han distingverede sig ved nogen værdig piece at indsende, var det kanskee bedre at antage ham til Medlem.

s. 508Guld-Kongen kan vel ikke være andet end en Guldstuffe, Guldklump, eller nogen saadan Levning af det i Norge forhen drevne Guldverk. Ieg undres, at samme ikke er kommen i Kunstkammeret. Men kanskee var det bedre, at den til en ævig Erindring for det Norske Guldverk udmyntedes i Ducater, med en Inscription, som gav tilkiende, hvoraf det var.

De tvende Deichmans forige piecer følge nu tilbage 1. Ieg holder dem for meget curieuse, og vel værde at blive bekiendte, men Karterne vil vel blive for kostbare at lade stikke.

T. T.
I. Langebek.

D. 11. Mart. 75.

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentz Raad Hielmstierne.