Kingo, Thomas Anna Fynboes (Eller gemeenlig kaldet Titus Bulches) hendes schutzmaal

Anna Fynboes
(Eller gemeenlig kaldet Titus [Bukkes])
hendis schutz maal fra Fyen den: 16 Julij

NEy Ney her Bullich! nej! lad panden sig ej rynche
Vndt bliv doch nicht so vred, I tør ej ved at klynche
For Eders Kiæriste hun var saa Venne kiær
Och helsed os kun med en stached Fynbo [-fær].
Hun som vild Gaaßen ey fløy bort med Graa-spæt Trane
Men Var i følge schab med trende tamme Svane
Svane (Dog den Eene Engle-hviid
Var mod Naturen sort) och blifver til en tid
Indtil den ønsche tid ud af en yndig Sommer
Ved Himlens Vending med en hierte-glæde kommer
Hvor ved den sorte Ham som fiæren dratter af
Och er ej meere tegn af nogen sørge graf
Hvad ellers Eders Wiiv sit lefnet anbelanger
Da Var det schicheligt: ieg self i borgen ganger
Hun faar sit ærlig pas, om det der paa schal ud
Da schal hun faae det af min gode Naboe-Stud
So seyd tilfreds mein Herr, och kommer snart at blifve
En ærlig Fynboe med, och vil i ofver gifve
Den Kiøbenhafnsche Viin, for Melchen udj Fyn
I blir en gammel Mand, ved blotte Melch och Gryn.

*
314