Kingo, Thomas Æresvers under Anna Rasmusdatter Schøllers portræt 1669

Under Anna Rasmusdatter Schøllers
Portræt.
((daggert) 19. Febr. 1669).

SEe her een ANNA, som med alle Dyder smykked
Sit Ubesmitted Liv, hvor Herrens Naade trykked
Et Segl i Barndoms Aar, af Ære, ynde, Held,
Paa hendis Hierte, som var alle Dyders Veld.
Rids hendis ansigt fuldt af Tugtighed og Ære,
Lad hendis Adfær fuld af Dannis Fromhed være,
Slig Dyde-farver, som best skildrer hende af,
Giør Hende Livsom midt udi den mørke Grav.

*