Kingo, Thomas Gravskrift over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke 1674

Grav-Skrift.

TRiin, Læser, nærmer hid, her skalt du see og finde
En aske-levning af en dyd-ompryded qvinde!
Haf til et merke-tegn af haarden kampe-steen
At Ære, Dyd, Forstand har boed i disse been.
Her blev hun saaed med graad af hendes husbonds øje
Og efterlatte børns og venners suk og møje,
Et sagt og saligt gisp dend siel af huse drev,
Som i et Øyeblik hos Gud ind-engled blev.