Kingo, Thomas Æresvers under Catharina Hemmers portræt 1694

Under Fru Catharina Hemmers
Portræt.
((daggert) 19. Jan. 1694).

HOld Kunst! forvar Dig selv, at Du Dig ikke Skæmmer,
Om ey Du Trefier ræt FRU CATHARINA
HEMMER!
Bort med de skygger som dend Dyde-glands forblummer,
Og dend Belevenhed i Hendes Læber Dummer!
Rids øyne fuld' af Tugt, huoraf Mand Sindet Dømmer,
Sæt Brystet blomster-fuldt af alle Ting der sømmer
Det Ædle Qvindekiøn! føer Dem for Solens øye!
Saa skaltu hver Mands Sind og Domme først fornøye.

*