Kingo, Thomas Gravskrift over Drude Worm 1685

Paa Sal.
Drude Worms
Ligkiste,
(begravet 22. Maj 1685).

SOm blomsteret i May gaar ud ved Regn og Storm,
Saa falt i ungdoms Aar dend yndig Drude Worm,Her giemmes hendes støv til Himlens blide vaar,
Som her nød liv i Gud i hart ad Sytten Aar,
Gack læßer tag din Malm i Minde hvor du gaar.

*