Kingo, Thomas Æresvers under Søster Worm, Enke efter Erik Torms portræt 1685

Til dend Dyd-ædle nu Salige Matrones,
SØSTER WORMS,
Sal: Mag: ERIK TORMS,
Kaaberstykke.
((daggert) 1685).

HVad er de streger som vü SØSTER WORM afmale?
De slet forgiæves er! fordi De kand ey tale
Og ikke føre ud dend Sindig' Ærbarhed,
Dend Dyd og Huldhed som En hver om Hende Veed!
Men lyster Du Kopi af Hende ræt at tage,
Og Hendes Adfær med en Livsom farve drage,
Dend gamle Verden da dit Mynster være maa!
Hvad got Du seer der i, Det alt i Hende laa.

*