Kingo, Thomas Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

Til
Dend Høy- og Velbaarne,
Nu Høy-salige Fruis,
Fru ELISABETH HØG,
etc. etc.
Hendis
Contrafey.
((daggert) 29. Nov. 1672).

KOm Contrafeyer, giør din Fliid
At føye mig paa denne Tiid,
Kand nu din lærde Pensel gaa
I Tanker en Kopi at faa
Af Fru Elisabetha Høg?
Spend Sandsern' op, din Konst forøg,
Prøv her dit Mester-Stykke paa,
Din Pensel ævig Priis skal naa.

I hendis Nakke Rids en Sky,
Lad Dagen der igiennem gry,
At udaf hendis Ansigt maa
Et Lyvs af alle Dyder gaa,
Lad Straaler der fra skyde dem
En fuld Natur at viise frem:
Sæt Himmel-Naader rundt omkring
Udi en tusind-straaled Ring,
Lad Himlen der igiennem see,
Og Engr af hendis Øyne lee:

* 227

Sæt der iblant en deilig Vaar,
Af huert det Blomster hand formaar:
Drag rundt omkring paa hendis Bryst,
GVds Fryct, Tro, Kierlighed og Lyst,
Lad Troskabs Sool af hendis Barm
Indskyde sig til huer en Arm,
Og giøre Deman-straaled Guld
Til huer en Finger Troskab-fuld:
Af hendis Liv lad Kyskhed staa
Med tusind ædle Quiste paa.
Mael Døden under hendis Food
Ald fuld af Skam og uden Mood,
Fyld op hans hule Øyen-kriig
Med Støven udaf hendis Liig:
Rids af, huor hand med Skam forsvandt,
Og huor Hun Livsens Krone vandt.