Kingo, Thomas Indskrift paa Klokke i Snoldelev Kirke 1687

I
Paa Klokke i Snoldelev Kirke 1687.

Her [henger] ieg som skal til Kirken eder kalde
Tunghørig Siæle o staaer op og lader falde
Ald verdens Syssel gaaer og hører Herrens Røst
Saa ringer jeg for Liig til eders Siæle Trøst
En Muule kosted mig i denne efterhøst.