Kingo, Thomas Æresvers under Dorthe Engelbretsdatters portræt 1685

Under Dorthe Engelbretsdatters
Portræt.
(1685).

HUo Uil forundre sig at Artighed og Ære
I dette ansigt sig vil lade Synlig Være,
At Sindighed dend seer af diße øyen stene,
At Qvindens Skialdre-pen fortiener Laurbær grene;
Hun DOROTHEA er; Det er Guds egen Gave
Just paa et ENGLE-BRETT! hvad kand mand bedre
have.

*