Kingo, Thomas Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694

Med en Ligprædiken Til Dend Høyædle og Velbaarne Frue, Fru Mette Sophie Krabbe, hbne: Estats-Raad Monraths.

HVad kand mand andet af Liig-stuen sig forvente,
End Døds hukommelse saa hemmelig at hente?
Saa gak, Liig-prædiken, til Fruen hen, og sug,
Kingo sender Dig, hvis Hustro Ligger Liig.
Th. K.
Odense Bispegaard i hast den 6 Junii-1694.

*