Kingo, Thomas Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694

Med en Ligprædiken
Til
Dend
Høyædle og Velbaarne Frue,
Fru Mette Sophie Krabbe,
hbne: Estats-Raad Monraths.

HVad kand mand andet af Liig-stuen sig forvente,
End Døds hukommelse saa hemmelig at hente?
Saa gak, Liig-prædiken, til Fruen hen, og sug,
Kingo sender Dig, hvis Hustro Ligger Liig.
Th. K.

*